Diplomové práce

Pinocchiova dětská knihovna

Tereza Šantrůčková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářský projekt navazuje na studii Pinocchiovy dětské knihovny, která se nacházi ve vesnici Collodi v Itálii. Předmětem bakalářské práce je jeden z navržených objektů s funkcí knihovny. Návrh je inspirován Pinocchiovým příběhem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.