Diplomové práce

NÁVRH UDRŽITELNÉHO MĚSTSKÉHO BLOKU VE VYSOČANECH

Karin Grohmannová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.