Diplomové práce

BENEŠOV - DOTVOŘENÍ CENTRA

Luboš Klabík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá dostavbou struktury centra města Benešov, která svým rozsahem a významem výrazně ovlivní obraz celého města. Obsahuje urbanistickou koncepci centra města, která definuje intenzivní městské jádro, vymezuje urbánní bloky, jejich druhotnou prostupnost a zohledňuje obytnou kvalitu veřejných prostranství a jejich hierarchii. Tématem práce je navrácení chybějící městskosti a jejích atributů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.