Diplomové práce

REHABILITAČNÍ A RELAXAČNÍ CENTRUM V CHEBU

Vojtěch Pimek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Ačkoliv je historické centrum města Chebu intenzivně rekonstruováno, ve městě stále zůstává velké množství zanedbaných prostor poznamenaných necitlivými architektonickými a urbanistickými vstupy. Tato místa postrádají ucelenost a nejsou jasně definovaná vůči svému okolí. Jednou z těchto lokalit se zabývá tato práce. Navrhuje jí ideální podobu a funkční náplň a do jejího centra zasazuje novou budovu rehabilitačního a relaxačního centra. Tím prostor znovu získává svou ztracenou identitu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.