Diplomové práce

FAKULTA ARCHITEKTURY V DRÁŽĎANECH

Barbora Broumová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Navrhuji školu architektury v Drážďanech, která není jen reprezentující vysokoškolskou institucí, ale i prostor pro potkávání studentů, jejich tvorbu a zdrojem inspirace. Sama budova by měla podněcovat kreativnost a říci o sobě, "jsem fakulta architektury". Budova fakulty by měla nejenom komunikovat s ostatními budovami kampusu, ale měla by být napojená i na stávající komunikace a dopravu v širším okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.