Diplomové práce

DOSTAVBA NÁMĚSTÍ SÍTNÁ, KLADNO

Daniel Mudra

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Dostavba části Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT určena rozvoji nanotechnologií v oblasti zdravotnictví. Budova na velkorysém modernistickém náměstí, která nastavuje nové uliční čáry a mění vztahy v okolí. Zakládá nové uchopitelnější celky. Práce manévruje mezi urbanismem a návrhem budovy. Provoz budovy staví na vzájemné interakci s městem a jeho klíčovými částmi.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.