Diplomové práce

VŘÍDELNÍ KOLONÁDA V KARLOVÝCH VARECH

Jana Janů

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomního projektu je návrh nové Vřídelní kolonády v Karlových Varech. Projekt vznikl, jako reakce na aktuální dění a stav dnešní Vřídelní kolonády. Práce vychází z předpokladu vyhlášení architektonické soutěže a přesunutí jímání Vřídla na druhý břeh. Mým cílem bylo ukázat zcela nový pohled na tento prostor a vytvoření důstojného chrámu pro Vřídlo.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.