Výstava ateliérových prací

Bytový dům nad Rajskou zahradou

Natália Henselová

Ocenění

Anotace

Návrh řeší proluku ve městě Nové Město nad Metují. Stavba se nachází na Komenského ulici, která je jedna z hlavních cest města tvořící jeho centrum. Proluka je na rozhraní rušné části města a klidné Rajské zahrady, přes kterou protéká řeka Metuje. Z toho důvodu je bytová stavba orientována na obě tyto strany tak, aby obyvatelům poskytla možnost vybrat si mezi klidem přírody a rušným životem centra města. V mém návrhu jsem se snažila vytvořit jedinečný typ bytu pro každého obyvatele ať už jednotlivce nebo rodinu. Chtěla jsem tím dosáhnout pocitu jedinečnosti a vlastního ‚unikátního místa‘, který je přizpůsoben potřebám uživatele. Součástí návrhu bylo i zpřístupnění do samotné Rajské zahrady, která obyvatelům bytové stavby poskytuje únik od ruchu města a umožňuje přemístěni do klidu přírody.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr