Diplomové práce

PARDUBICE

Jiří Neuvirt

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá prohloubením vztahu města Pardubic s jeho městskými řekami a proměnami jednotlivých míst u vody, v parku, v ulici, či náměstí, a dále vytvořením jejich komplexní provázanosti. Práce také obsahuje návrhy nových vazeb ve stávající struktuře města, úpravy území Letního stadionu a humanizaci městské třídy, jejichž cílem je dosáhnout přiblížení řek městu. Městské řeky se tak stanou srozumitelnou a plnohodnotnou součástí struktury města a jeho života.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.