Diplomové práce

NUSELSKÉ ÚDOLÍ

Julie Pecharová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zhojení jizev. Nové lokální centrum v kontextu pilířů Nuselského mostu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.