Závěrečné práce

POOHŘÍ, KOŽELUŽSKÁ, CHEB

Hrubý Tomáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem návrhu diplomové práce je zapojení témat věže, rozdílů satelitní a vesnické zástavby a typologie městského řadového domu v kontextu Chebu, konkrétně v lokalitě kolem ulice Koželužská. Hledání genia loci v místě s charakterem periferie je prvotním úkolem práce. Následuje aplikace autorova vlastního urbanistického řešení a prověření jeho navrhovaných kapacit. Návrh se snaží najít rovnováhu mezi historií místa a jeho potenciálem při zachování všech požadavků moderního města. Navrhované řešení má ambice sloužit jako prvek sjednocení okolní výstavby a aktivátor dalšího rozvoje lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.