Diplomové práce

Community center Palata Prague 5

Ratković Anđela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Komunitní centrum Palata zahrnuje zařízení pro širokou veřejnost, jako je veřejná knihovna, dílny, víceúčelový sál a kavárna, stejně jako prostory pro seniory a důchodovou komunitu. Nejdůležitějšími faktory, které ovlivnily návrh klastru, jsou důležitá spojení s orientačními body a také vytvoření nového spojení s okolní krajinou v dané lokalitě. Při navrhování se pečlivě zvažují nezbytné požadavky pro zrakově a tělesně postižené.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.