Závěrečné práce

V KŘÍŽI DOBŘICHOVIC

Křižáková Michaela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem této práce je ucelení a posílení centra města Dobřichovice. Vytvoření hlavního náměstí s novou radnicí a jeho propojení s městskou rezervou- parcelou na níž vytvářím budovu multifunkčního sálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.