Závěrečné práce

Rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově

Klára Pešková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomního projektu je rehabilitace areálu tvrze ve Slavkově. Návrh řeší obnovu hlavního objektu paláce (později fary) ze 16. století a dostavbu v místě zaniklých hospodářských budov. Nově navržené objekty budou využívány jako zázemí školy v přírodě žáky základních škol. Hlavním principem návrhu je snaha o zachování tradičního obrazu venkova. Objekty novostaveb respektují historickou situaci areálu a vytvářejí uzavřený dvůr, který je vymezen vůči okolní zástavbě. Pro potřeby školy v přírodě byly do areálu navrženy tři funkčně propojené objekty. Hmotové řešení vychází z archetypů staveb, které zde dříve stály, a využívá jejich půdorysný propis. Inspirace lidovou architekturou byla zásadní i při volbě materiálů. Použity byly tradiční materiály - dřevo a kámen. Sedlové střechy pokrývají keramické tašky - bobrovky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.