Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

OLOMOUC - NOVÉ MĚSTSKÉ SUBCENTRUM

Mačková Klára

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá vytvořením nového městského subcentra ve stávající městské struktuře, které posílí lokální i celoměstské vazby a bude vhodně reagovat na kontext okolní zástavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.