Závěrečné práce

TRŽNICE

Navrátilová Martina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh tržnice na pražském Klárově vedle Mánesova mostu. jedná se o pozemek na nábřeží Vltavy, stavba tržnice je dvoupodlažní, součástí je kavárna a mimo hlavní budovu se nachází komunitní skleník. Součástí návrhu je řešení okolní náplavky a břehu řeky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.