Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

ZVOLEN (Á) ASANACE BLOKU

Barjak Marek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práca naväzuje na výsledky diplomného semináru, kde bolo na konci zvolené transformačné územie, ako jedno z kľúčových miest v meste. Areál bývalých Jegorových kasární sovietskeho vojska v centre Zvolena prešiel po páde režimu do rúk mesta. Po viac ako 25 rokoch je jedna z najpotecionálnejších lokalít v meste stále v polo chátrajúcom stave a s chabým výhľadom do budúcnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.