Diplomové práce

Administrativní budova, Brno

Kornélia Faklová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Tématem bakalářské práce bylo rozpracovat urbanistickou soutěž od ateliéru UNIT. Navrhla jsem na plánovaném místě administrativní budovu o šesti nadzemních podlaží a dvou podzemních podlaží. Její konstrukce je z monolitického železobetonu stěnového systému a má klinkerovú fasádu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.