Diplomové práce

Strakonice - Revitalizace území autobusového a vlakového nádraží

Bc. Vojtěch Homolka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Revitalizace rozlehlého území dnešního autobusového a vlakového nádraží a souvisejících ploch. Vytvoření nové, bohaté městské struktury, která je zaměřena na lidský rozměr a na potřeby jak jedince tak celé společnosti. Vše je promyšleno s vizí celého města a s důrazem na znovu obnovení prosperity města. Území se stává moderní čtvrtí napojenou na silný centrální bod v podobě dopravního terminálu, který využívá moderní technologie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.