Diplomové práce

Fakulta architektury, TU Dresden

Barbora Červeňová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Riešený objekt, škola architektury TU Drážďany je situovaný na pozemku uprostred univerzitného campusu technickej univerzity Drážďany, medzi dvomi dominantami tohto miesta - prednáškovou budovou a historickou stavebnou fakultou. Spolu s architektonickými ateliérmi sa v objekte nachádzajú učebne a kabinety, laboratóriá a archivy, kancelárie a dielne. Jedná se o hmotu so šiestimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Hlavní vstup do budovy je na východnej strane objektu z ulice Bergstrasse. Podružné vstupy sa nachádzajú jeden zo severného parku a druhý z juhu od prednáškového sálu. Úzka, dlhá hmota školy doplňuje štruktúru campusu, zachováva stromy a vťahuje študentov dovnútra svojou transparentnosťou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.