Diplomové práce

Holešovický trojúhelník - galerie

Klára Kovaříková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Návrh budovy galerie v Praze 7, Holešovicích.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.