Závěrečné práce

Nusle/Vršovice

Kašparová Markéta

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je návrh nového kulturního centra v pražských Nuslích. Kulturní centrum je součástí rozsáhlejšího projektu revitalizace železničního brownfieldu v okolí Vršovického nádraží. Re-vize oblasti si klade za cíl vytvořit prostor městského charakteru, který slouží především lidem – obyvatelům města. Kulturní centrum doplňuje občanskou vybavenost, která v lokalitě chybí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.