Diplomové práce

Polyfunkční dům, Holešovice

Říhová Hana

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Práce se zabývá návrhem Polyfunkčního objektu v Holešovicích v Praze, a to konkrétně v holešovickém přístavu. Směrem do hlavní ulice poloostrova je navržena administrativa, směrem k řece se nachází bytová část objektu. V bakalářské práci je řešena obytná část domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.