Diplomové práce

Studentské komunitní centrum, Pařížská

David Lašek

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem této bakalářské práce je návrh Studentského komunitního centra na Pařížské ulici. Návrh zkoumá otázku současné architektury v kontextu historického města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.