Diplomové práce

Základní umělecká škola, Hradiště

Eliška Zatloukalová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Základní umělecká škola se nachází na nově navržené ulici ve východní nezastavěné části obce Hradiště s přímou vazbou na Písek. Je součástí širší urbanistické koncepce, vypracované ATC v zimním semestru 2017/2018. Sleduje měřítko obce a vytváří intimní prostředí pro výuku a trávení volného času. Zároveň může spolu s nově navrženým kuturním domem přispět k rozvoji kulturního života obce jako prostor pro schůze, koncerty a další společenské události.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.