Diplomové práce

Městská knihovna, Mělník

Minaříková Jana

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Objekt je navržen do okraje historické části města Mělník, východně od revitalizovaného náměstí Karla IV. Samotná stavba nahrazuje a rozvolňuje současnou nevyhovující zástavbu. Jako vzdělávací instituce se nachází v blízkosti centra a zároveň základních škol a gymnázia. Městská knihovna je určena pro obyvatele Mělníku a jeho blízké okolí. Knihovna nabízí návštěvníkům místa k četbě denního tisku, posluchačská zákoutí, čtenářské i studijní prostory a přednáškový sál. Mimo interiér jsou k četbě určeny i střešní terasy s výhledem do okolí. Dalšími prostory, nepřístupnými pro návštěvníky, jsou sklady, archivy a kanceláře pro zaměstnance denní služby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.