Závěrečné práce

Zdravotní turistika-Klinika na letišti Václava Havla

Buš Ondřej

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je budova kliniky v jihovýchodní části letiště Václava Havla v Praze. Stavba využívá půdorysně tvaru “U” nebo “C”, který umožňuje otevřít atrium budovy do parku v proluce se sousední budovou. Vzniká tedy lepší prostředí pro pobyt zaměstnanců i klientů a k odstínění automobilové dopravy. Obvod budovy je osazen jednotlivými ordinacemi lékařů nebo také sloučenými shluky ordinací s vlastní čekárnou. Každé nadzemní patro má vlastní recepci s funkcí evidence, spadající pod ono oddělení. Na každé patro připadá jedno oddělení lékařské specializace. V prvním nadzemním podlaží se nachází vedle recepce také restaurace a lékárna. V podzemních podlažích se nachází garáže.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.