Diplomové práce

Klášter, Praha - Bohnice

Kiriazeva Vlada

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem projektu je klášter umístěn na místo bohnické vyhlídky v blízkosti sídliště „Na Farkách“ Praha-Bohnice. Parcela je situována nad řekou Vltava odkud je krásný a daleký výhled. Objekt je rozdělen na dvě časti – klášter a kostel. Kostel je také tradičně orientován ve směru východ-západ. V klášteře je umístěná knihovna a studovna pro vzdělávaní a relaxaci mnichů. Také zde nalezneme dílnu, ve které by byla možná výroba jednodušších výrobků. Klášter bude přístupný také pro veřejnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.