Závěrečné práce

Dvůr

Říhová Tereza

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Kulturní dvůr U Mlejna nacházející se v městské čtvrti Praha Uhříněves je navržen jako soubor tří budov. Ty jsou provozně i stavebně propojené a mají za cíl propojit residenční čtvrť s turistickou stezkou. Soubor kombinuje funkci gastronomie, hotelnictví a společenského sálu. Funkce se navzájem doplňují a dokáží snadno reagovat na měnící se roční období i denní dobu a potřeby zákazníků. Dvůr je otevřen směrem k potoku a rybníku a směrem do ulice je uzavřeným, ale průchozím souborem. Gastronomické zázemí obsluhující kavárnu a restauraci v přízemí je umístěno v suterénu. Nad restaurací se nachází multifunkční společenský sál. Hotel je oddělen a vybaven malými pokoji s vlastní koupelnou. Celý soubor je uceleným objektem reagující na své okolí, který má za cíl obohatit Uhříněves.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.