Závěrečné práce

Katolická teologická fakulta UK

Zelmanová Nikol

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhovaná Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy se nachází na Novém Městě v Praze na území zahrad Emauzského kláštera. Hmota objektu doplňuje uliční řadu bytových domů v ulici Vyšehradská. Objekt má 2 podzemní a 4 nadzemní podlaží. Jádro tvoří komunikační prostor s přímým schodištěm, kolem kterého jsou rozmístěny důležité funkce budovy. Kromě učeben, kabinetů a kaple tvoří velkou část objektu knihovna, která slouží hlavně potřebám fakulty. Podzemní části budovy jsou využity jako technické zázemí, depozitář a garáž.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.