Závěrečné práce

Katolická teologická fakulta UK

Foud David

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) PRO OBJEKT KATOLICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA ZÁKLADĚ STUDIE ZPRACOVANÉ V ZIMNÍM SEMESTRU. OBJEKT SE NACHÁZÍ V ULICI VYŠEHRADSKÁ NA NOVÉM MĚSTĚ V PRAZE. NÁVRH PODOBY OBJEKTU VYCHÁZÍ Z MAXIMÁLNÍHO POTLAČENÍ HMOTY A ZACHOVÁNÍ PRŮHLEDŮ NA KLÁŠTER POD SLOVANY - EMAUZY, ZÁROVEŇ UMOŽŇUJE PRŮCHOD DO KLÁŠTERNÍCH ZAHRAD.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.