Diplomové práce

Kongresové centrum, Pařížská

Jakub Tomášek

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Kongresové centrum se nachází na ulici Pařížská v Praze, Staré Město. Objekt má 2 podzemní podlaží a 7 nadzemních podlaží. V 1.NP a 2.NP se nachází kavárna a její zázemí. Součásti parteru je náměstí, které je částečně kryté konstrukcí zahrad. Zahrady jsou součástí 3.NP ve výšce 6,450 m nad náměstím. K zahradám přiléhá druhá část kavárny, která je rozšířena do 4.NP, a vestibul kongresového centra, které je propojen s hotelem Intercontinental. V 5.NP a 6:NP se nacházejí polyfunkční sály.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.