Diplomové práce

Fakulta architektury, Drážďany

Adam Brich

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem práce je návrh Fakulty architektury pro Drážďanskou technickou universitu. Pozemek se nachází v centru vysokoškolského kampusu. kromě ateliérů se v budově nachází kanceláře jednotlivých kabinetů, učebny, dílna, kavárna, tiskové centrum, archivy, sklady a technické zázemí. Návrh je charakteristický svou modularitou a snahou o zachování vzrostlé zeleně.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.