Diplomové práce

KONVERZE BÝVALÉHO PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU V ŽELEZNÉM BRODĚ

Petr Stojanov

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním diplomní práce je navrhnout konverzi bývalé textilní továrny v Železném Brodě, tak aby se stala novým studentským a společenským centrem nově navržené lokality. Budova se bude nacházet v čele nového náměstí a bude jasně rozeznatelným solitérem, tvořící středobod nové rozvíjející se části města. Náplní objektu jsou studentské koleje se zázemím, městská / univerzitní knihovna, textilní muzeum odkazující na historii budovy a ZUŠ zaměřená na výtvarnou tvorbu a sklářství, které má právě v Železném Brodě dlouholetou tradici.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.