Závěrečné práce

Rehabilitační centrum Davle

Bc. Jiří Chyba

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem této práce je návrh rehabilitačního centra pro osoby s tělesným postižením v klidném prostředí u soutoku řek Vltavy a Sázavy v městysu Davle vzdáleném od Hlavního města Prahy 9 km. V současné době se na pozemku nachází chátrající objekt bývalého hotelu, který je začleněn do provozu centra. Jeho součástí je mimo jiné takzvaná spinální rehabilitační jednotka určená pro osoby po úrazech či onemocnění míchy. Zároveň slouží i místním obyvatelům pro diagnostiku a následnou rehabilitaci pohybového ústrojí. Hlavním úkolem centra je tak usnadnit a zajistit osobám s tělesným hendikepem návrat do běžného života.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.