Diplomové práce

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LETIŠTĚ PRAHA

Jan Michal

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh se zaměřuje na vybudování kancelářských prostor a coworkingového centra v areálu dynamicky se rozvíjejícího pražského letiště. Navazuje na podzemní rychlodráhu a doplňuje nový koncept urbanistické struktury projektu Aeropolis. Snaží se podpořit městský charakter hlavní třídy vedoucí od nově budovaného terminálu a poskytuje dostatek flexibilních kancelářských prostor reagujících na budoucí poptávku společností i jednotlivců vázaných svojí činností k letištnímu provozu nebo mezistátnímu cestování.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.