Diplomové práce

COHOUSING

Epova Maiia

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu bylo přenést koncept cohousingu, který je určený převážně pro periferie velkých měst přímo do centra města, spojit tradiční bytový dům se spolu-bydlením v rámci jednoho bloku. Nalezení vhodného poměru spolu-bydlení pro mladé a tradičního bydlení (bytový dům) v rámci jednoho městského bloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.