Diplomové práce

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - KRÁSNO

Odstrčil Jakub

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Po rozsáhlých asanacích z dob minulého režimu je struktura kompaktního a rostlého města nevratně poškozena. Zatížená dopravní tepna procházející středem města neumožňuje dostatečné příčné provázání. Podél této hlavní osy rozvoj stagnuje a vznikají rozsáhlá území nikoho. V blízkosti centra tak nalézáme pusté pláně náletové zeleně, parkovišť nebo nákupních zón. Ambicí projektu je přetavit nevýhodu v podobě dopravně zatížené hlavní osy ve výhodu pomocí zavedení tramvajové linky. Veřejná doprava se tak stane alternativou pro individuální automobilovou dopravu. Je podpořen rozvoj v okolí zastávek, příčné vazby jsou posíleny a v celé délce osy města jsou integrovány pruhy pro cyklisty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.