Diplomové práce

DOSTAVBA MĚSTSKÉHO BLOKU V OPAVĚ

Kulhavý Matěj

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem je dostavba městského bloku v centru Opavy. Navrácení hustoty zástavby a rezidenční atraktivity. Čitelně hierarchizovat veřejný prostor pomocí nově vzniklé zástavby a vhodně zvolených funkcí. Zamezení rozptylu veřejného prostoru tam, kde nepatří. Součástí návrhu je detailní řešení knihovny s komunitním centrem, multifunkčním sálem a objektem mateřské školy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.