Závěrečné práce

Bytový dům, Mečislavova ulice

Akbirau Mikita

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Projekt bytového domu se nachází v Praze, v městské části Praha 4 Nusle na jižní straně bloku v Mečislavové ulici.Bytový dům má celkem šest nadzemních a také dvě podzemní podlaží sloužící jako společný parking pro dalších pět bytových domů. Hlavní východní fasáda je pomocí využitých materiálů vizuálně rozdělena na dvě části. 1NP má obklad s tmavých keramických tvarovek a díky tomu vizuálně dělí budovu na bytovou a veřejnou části. Bytová část je sjednocená pomocí klasické bílé omítky. Okna jsou vizuálně sjednoceny černou barvou pro imitací velkého pásového okna. Západní fasáda má jako hlavní materiál bílou omítku. Balkóny jsou tvořeny z podhledového betonu a svým umístěním tvoří na fasádě cikcakový vzor.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.