Diplomové práce

NOVÉ BYDLENÍ V NOVÝCH VYSOČANECH

Vyskočil Vojtěch

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je architektonická studie areálu řadových rodinných domů za účelem doplnění zástavby, pozvednutí kvality bydlení v lokalitě Nových Vysočan a vzniku nových příležitostí k bydlení. Součástí práce je návrh místního parku a propojení lokality s okolím.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.