Závěrečné práce

PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

Hušková Veronika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt Transferium Praha Hlavní nádraží se zabývá dostavbou nádraží ve třech úrovních, v kontextu města, řešení předprostoru nádraží a řešení budovy nádraží. Zkoumá možnost vytvoření multimodálního dopravního uzlu. Pomocí propojení různých druhů dopravy usnadňuje pohyb cestujících v rámci města, umožňuje plynulejší přestup na nádraží a víceúrovňovým řešením umožňuje efektivně využít území železnice v centru města a podpořit prostupnost dnes nepřekročitelné bariéry železnice.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.