Diplomové práce

NOVÁ BUDOVA AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE, POST- MEDIÁLNÍ ATELIÉR

Kender Jakub

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práca sa zaoberá návrhom novej budovy Akadémie výtvarných umení v Prahe, určenej pre postmediálny ateliér - digitálne umenie, audiovizuálny obraz, robotika a bio umenie. „Malá parcela, veľký význam, rozsiahlý program, vízia ... veža. “

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.