Závěrečné práce

CENTRUM OPATOV

Reichmannová Eliška

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Studie nové zástavby okolí metra Opatov, a dále návrh funkčního uspořádání nového Centra Opatov, s prověřením architektonického, dispozičního a provozního řešení klíčových staveb nové zástavby, včetně krajinářského řešení zakončení Centrálního parku a veřejné zeleně v kontaktu se stávající zástavbou Starého Chodova.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.