Diplomové práce

MĚSTSKÝ BLOK NA MĚLNÍKU

Degtěv Daniel

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je vyřešení místa v samém centru města Mělníka na náměstí Karla IV a přispění k rozvoji města Mělníka. Návrh kulturního centra pomůže s oživením vylidňujícího se centra, stejně jako se zvýšením atraktivity celého města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.