Diplomové práce

HOTEL PRAHA 7

Kašpar Jan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním diplomního projektu je návrh nové budovy hotelu v lokalitě městské části Holešovice Bubny – Zátory. Hlavní město Praha ve veřejné soutěži vybralo novou územní studii, která by měla brownfiled přeměnit na moderní čtvrť. V rámci této studie je pak vymezena i oblast pro možné hotelové využití, ze které tento diplomní projekt vychází. Cílem samotného projektu pak bylo navrhnout takový hotelový objekt, který by této čtvrti pomohl získat novou tvář a který by citlivě zapadl do její městské struktury.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.