Závěrečné práce

DOSTAVBA BLOKU V OSTRAVĚ

Smotlachová Klára

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá dostavbou chybějící části bloku v historickém jádru Ostravy. Cílem je návrh bytového domu s komerčním parterem a podzemním parkováním. Architektonické řešení má doplnit městskou strukturu a přispět k oživení utlumeného dění v centru města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.