Diplomové práce

TEREZÍN

Mlch Matěj

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh nového ubytovacího zařízení na nároží ulic Fučíkova a Husova v Terezíně. Součástí návrhu je také i přestavba křídla sousedícího objektu bývalé vojenské nemocnice na bytové jednotky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.