Závěrečné práce

TEOLOGICKÁ FAKULTA UK

Kopecká Iveta

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Není lepšího místa pro teologickou fakultu, než v předpolí kláštera Na Slovanech, v blízkosti vysokoškolského kampusu též univerzity a v obležení novoměstských klášterů. Místo parcely však vyvolává otázky. Je toto místo učeno k zástavbě? Není parcela moc malá? Není to moc blízko kláštera? Předmětem diplomové je novostavba Katolické teologické fakulty Univerzity Kalovy jako doplnění městské uliční čáry Vyšehradské ulice jako prověření úvahy, jak zasadit novostavbu instituce do prostředí zahrad Emauzskéo kláštera.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.