Diplomové práce

FILHARMONIE NA VLTAVSKÉ

Anna Seimlová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh budovy filharmonie a jejího bezprostředního okolí v transformačním území Holešovice - Bubny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.